[#91] Data Privacy by Design in AWS cloud - Krzysztof Kąkol

youtube.com 3 miesięcy temu


Strona www projektu SecOps Polska: https://secopspolska.pl/​​
Facebook SecOps Polska: https://www.facebook.com/SecOpsPolska​​
Szkolenia: https://sysopspolska.pl/szkolenia/

W dzisiejszym gwałtownie zmieniającym się krajobrazie technologicznym prywatność danych jest jedną z najważniejszych kwestii, z którymi borykają się firmy. W prezentacji Krzysztof podzieli się z Wami swoimi spostrzeżeniami na temat najlepszych praktyk w zakresie zapewniania odporności i bezpieczeństwa danych. Opierając się na rzeczywistym projekcie z branży HR, Krzysztof pokaże, w jaki sposób stawili czoła wyzwaniom związanym z ochroną danych, ciągłością działania, bezpieczeństwem i przejrzystością procesu przetwarzania danych. Dzięki takim rozwiązaniom byli w stanie stworzyć bezpieczną infrastrukturę chmurową AWS, która nie tylko spełniała rygorystyczne zasady zgodności, ale także przekraczała oczekiwania klienta.