Alarm w sektorze detalicznym: Nowe zagrożenia cybernetyczne przez aplikacje Google – raport Netskope

brandsit.pl 2 tygodni temu

Netskope Threat Labs niedawno opublikowało alarmujący raport dotyczący bezpieczeństwa cybernetycznego w sektorze handlu detalicznego. Zgodnie z ich ustaleniami, aplikacje Google, szczególnie Google Drive i Gmail, stały się głównymi kanałami rozpowszechniania złośliwego oprogramowania, co znacząco odbiega od trendów obserwowanych w innych branżach. Te ustalenia wnoszą nowe wyzwania dla bezpieczeństwa cybernetycznego, zwłaszcza w kontekście zbliżającego się sezonu świątecznego.

Kluczowe ustalenia Netskope

Threat Labs zidentyfikowało kilka niepokojących trendów w sektorze handlu detalicznego:

 • Dominacja Google Drive i Gmaila: Te aplikacje przodują w pobieraniu złośliwego systemu w handlu detalicznym, przewyższając choćby popularność Microsoft OneDrive.
 • Ryzyko związane z WhatsAppem: Używany trzykrotnie częściej w handlu detalicznym niż w innych sektorach, WhatsApp staje się narzędziem do współpracy, co zwiększa ryzyko kradzieży i ujawnienia danych.
 • Cyberataki przez aplikacje w chmurze: Złośliwe oprogramowanie jest często dostarczane przez aplikacje w chmurze, co pozwala cyberprzestępcom omijać tradycyjne mechanizmy kontroli bezpieczeństwa.
 • Zwiększona aktywność w okresach szczytowych: Okresy takie jak kwiecień, maj i czerwiec wykazały znaczny wzrost liczby złośliwego systemu dostarczanego przez aplikacje w chmurze.

Analiza i implikacje

Te odkrycia są szczególnie niepokojące z kilku powodów:

 • Bezpieczeństwo informacji: Złośliwe oprogramowanie rozprzestrzeniające się poprzez popularne narzędzia cyfrowe zagraża bezpieczeństwu wrażliwych informacji, takich jak dane bankowe i osobowe.
 • Wzrost ryzyka w okresie świątecznym: Okresy wzmożonej aktywności handlowej, takie jak święta, mogą być szczególnie podatne na ataki cybernetyczne, zwiększając ryzyko dla zarówno konsumentów, jak i przedsiębiorstw.
 • Zmiana strategii cyberprzestępców: Wykorzystanie popularnych aplikacji w chmurze do przeprowadzania ataków wskazuje na zmianę taktyki przez cyberprzestępców, co wymaga nowych metod obrony.

Co robić?

Netskope Threat Labs zaleca kilka działań, aby wzmocnić obronę przed tymi zagrożeniami:

 • Kontrola plików HTTP i HTTPS: Dokładne monitorowanie plików do pobrania w celu zapobiegania przedostawaniu się złośliwego oprogramowania.\
 • Analiza plików wysokiego ryzyka: Zaawansowana ochrona przed zagrożeniami powinna być stosowana jeszcze przed pobraniem plików.
 • Zapobieganie niepotrzebnemu pobieraniu danych: Konfiguracja procedur w celu ograniczenia ryzyka.
 • Wdrożenie systemów zapobiegających włamaniom: Identyfikacja i blokowanie podejrzanych aktywności.
 • Zastosowanie technologii izolacji przeglądarki zdalnej (RBI): Wzmocnienie ochrony podczas przeglądania internetu.

Przyszłość cyberbezpieczeństwa

Wnioski z raportu Netskope Threat Labs rzucają światło na ewoluujący krajobraz zagrożeń cybernetycznych, szczególnie w kontekście handlu detalicznego. Wzrost zależności od cyfrowych narzędzi i chmury w handlu detalicznym nie tylko otwiera nowe możliwości dla biznesu, ale także naraża te systemy na zaawansowane ataki cybernetyczne.

Wyniki te rzucają również pytania o rolę i odpowiedzialność gigantów technologicznych, takich jak Google, w ochronie swoich użytkowników. Chociaż te firmy podejmują kroki do zabezpieczenia swoich aplikacji, raport pokazuje, iż przez cały czas istnieje wiele luk, które mogą być wykorzystane przez cyberprzestępców.

Ważne jest, aby przedsiębiorstwa i indywidualni użytkownicy byli świadomi tych zagrożeń i odpowiednio się do nich przygotowywali. Edukacja na temat bezpiecznych praktyk cybernetycznych i ciągła weryfikacja zabezpieczeń są najważniejsze w walce z tymi zagrożeniami.

Raport Netskope Threat Labs stanowi istotne przypomnienie, iż w erze cyfrowej, bezpieczeństwo cybernetyczne musi być priorytetem dla wszystkich – od dużych korporacji po małe przedsiębiorstwa. W miarę jak technologia ewoluuje, również metody ataków cybernetycznych stają się bardziej wyrafinowane. W odpowiedzi na te wyzwania, firmy muszą nie tylko inwestować w zaawansowane rozwiązania bezpieczeństwa, ale także promować kulturę cyberbezpieczeństwa na wszystkich szczeblach organizacji.

Idź do oryginalnego materiału