CYBERSEC 2024 – czego się dowiedzieliśmy?

itreseller.com.pl 3 tygodni temu

Za nami kolejna edycja Europejskiego Forum Cyberbezpieczeństwa CYBERSEC 2024. W tym roku odbyła się ona w dniach 19-20 czerwca, w Krakowie. Byliśmy na miejscu i przyjrzeliśmy się całemu wydarzeniu.

Kraków stał się areną do dyskusji o polskich działaniach w ramach prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która zgromadziła firmy z branży cyberbezpieczeństwa, inwestorów, polityków i naukowców.

Wydarzenie rozpoczęło przemówienie Wicemarszałka Województwa Małopolskiego, który przywitał zgromadzonych słowami:

“Cybersec to idealne miejsce do dyskusji na temat kluczowych problemów związanych z cyberbezpieczeństwem i transformacją cyfrową. Problemy te mają bezpośredni wpływ na realizację cyfrowych priorytetów nie tylko w naszym regionie, ale również w całej Europie. To nie tylko miejsce spotkań, ale przede wszystkim platforma o rosnącym znaczeniu, gdzie eksperci z różnych sektorów mają okazję wymieniać się wiedzą, nawiązywać kontakty i wspólnie szukać rozwiązań dla wyzwań stojących przed przedsiębiorcami i społeczeństwami w dobie zagrożeń w obszarze cyberprzestrzeni”.

Gościem specjalnym był wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, który wystąpił z przemówieniem “Transforming Poland into a digital Powerhouse”.

Poruszył w nim temat odpowiedzialności państwa za cyfrowe bezpieczeństwo obywateli Polski:

“Aplikacja mObywatel to jedno z tych źródeł chwały, które można powiedzieć jest tym, co niesie pałeczkę pokoleniową zmiany politycznej, której nie musimy w żaden sposób zmieniać, a pokazać, iż cyfrowa rzeczywistość, choćby jak zmienia się władza, potrafi być doceniana. Chcemy rozwijać mObywatela i chcemy rozwijać usługi, które będą temu towarzyszyły. Jesteśmy zwolennikami budowania odpowiedzialności za los w cyfrowym świecie każdego obywatela i każdej obywatelki”.

Wicepremier podkreślił, jak ważna jest kooperacja Polski z Europą, zwłaszcza w kontekście naszej zbliżającej się prezydencji w Unii Europejskiej w 2025 roku. Filarem ma być spójność legislacji w zakresie cyfrowej transformacji, dzięki której państwa będą potrafiły zarządzać dużymi incydentami. Gawkowski nadmienił, iż nie chodzi tu tylko o stricte polityczne działania. kooperacja miałaby dotyczyć również sektora biznesowego, administracji publicznej oraz wojska.

Minister Cyfryzacji skupił się także na działaniach w naszym kraju, przedstawiając informacje na temat nowego projektu Cybertarcza:

“Czym ma być zatem ta cybertarcza? Przede wszystkim umiejętnością koordynacji, przeglądów bezpieczeństwa, budowaniu odporności i poprawie reakcji na występowanie incydentów. Dlatego planujemy wydać na nią 3 miliardy zł, identyfikując miękkie podbrzusza. Te, które dzisiaj są najbardziej narażone na różnego rodzaju incydenty”.

Dodał, iż w planach jest budowa Centrum Cyberbezpieczeństwa NASK, która powinna zakończyć się w 2029 roku. Rząd ponadto ma na celu poprawić poziom certyfikacji i zarządzania ryzykiem, promować standardy oraz rekomendacje dla instytucji zarówno państwowych, jak i biznesowych. Zapowiedziane zostało wprowadzenie bezpłatnych szkoleń, otwartych kursów z zakresu cyberbezpieczeństwa i higieny cyfrowej.

Zaraz po przemówieniu Krzysztofa Gawkowskiego nastąpiło uroczyste podpisanie listu intencyjnego pomiędzy ECSO (Europejska Organizacja Cyberbezpieczeństwa) i krakowskim Instytutem Kościuszki będącym organizatorem CYBERSEC. W jego ramach planowany jest szereg debat w całej Europie na temat cyberbezpieczeństwa, które odbędą się w ramach polskiej prezydencji w UE. Wszystko to we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji.

Na CYBERSEC 2024 można było spotkać wiele firm oraz organizacji, których główną działalnością jest właśnie cyberbezpieczeństwo. Niemniej należy wspomnieć, iż wydarzenie to nie tylko przyciągnęło polskich oraz międzynarodowych ekspertów w swojej dziedzinie.

1 z 11

Zgromadziło ono też młodzież, która mogła dowiedzieć się, jak kierować swoją ścieżką edukacji, a następnie kariery, aby móc w przyszłości dołożyć swoją cegiełkę do świata cybernetycznego bezpieczeństwa.

W CYBERSEC 2024 wzięło udział około 2000 osób. Podczas dwóch dni odbyło się łącznie 60 godzin wykładów i dyskusji z 250 ekspertami z całego świata. Oprócz nich uczestnicy mogli wziąć także udział w różnego rodzaju praktycznych warsztatach.

Idź do oryginalnego materiału