Konkurs wejściówka Confidence

issa.org.pl 1 miesiąc temu

ISSA Polska jest partnerem konferecji Confidence.

Do wygrania jest wejściówka na 2 dni konfernecji. jeżeli chcesz wziąć udział w tym wyjątkowym wydarzeniu to prześlij na maila
(daria.danieluk@issa.org.pl) pracę co byś chciał zrobić aby rozwijać ISSA Polska.

Poniżej szczegółowe zasady dla uczestników:
1) Uczestnik konkursu musi być Członkiem ISSA Polska lub ISSA International w dniu
25.05.2024
2) Prosimy o przesłanie odpowiedzi do dnia 25.05.2024 na adres daria.danieluk@issa.org.pl do godziny 12
3) Listę zwycięzców ogłosimy w dniu 25.05.2024 wieczorem.


Regulamin konkursu:
1. Organizatorem konkursu jest „ISSA Polska Stowarzyszenie ds. Bezpieczeństwa Systemów
Informacyjnych”, ul. Aleja Jana Pawła II 27, 00-867 Warszawa, Regon: 140415280, KRS:
241292, NIP: 9512207223.
2. Konkurs przeznaczony jest dla aktualnych członków ISSA Polska i polega na przesłaniu pracy konkursowej
3. Jury oceni merytoryczną wartość artykułów oraz innowacyjność, zgodność ze sztuką
zawodu specjalisty ds. bezpieczeństwa, przyciągający sposób prezentacji oraz poprawność
językową i ortograficzną i wybierze najlepsze prace.
4. Warunkiem udziału w konkursie jest akceptacja Regulaminu i wysłanie artykułu
spełniającego wymagania Regulaminu na adres e-mail daria.danieluk@issa.org.pl do 25.05.2024
do godziny 12:00. Prace konkursowe muszą być w języku polskim.

5. W konkursie nie mogą brać udziału członkowie zarządu, członkowie jury.
6. Nagrodą w konkursie jest wejściówka na konferencje Confidence.
7. Wyniki konkursu mogą zostać ogłoszone 25.05.2024 roku na stronie ISSA.org.pl.
Organizator ma prawo skontaktować się także drogą elektroniczną z wygraną osobą lub
uczestnikami.
8. Nagroda zostanie przekazana drogą elektroniczną.
10. Nie można zbyć wygranej, i nie można jej przekazać innemu członkowi ISSA.
11. W przypadku, gdyby wygrany autor nie mógł skorzystać z wygranej, wygrana przechodzi
na osobę na kolejnym miejscu. Prosimy o kontakt.
12. Uczestnik konkursu przesyłając tekst się, wyraża zgodę na publikację przesłanego tekstu
w całości lub częściowo na stronach ISSA.org.pl .
13. Dane zwycięzców takie jak: imię i nazwisko mogą być opublikowane na
stronach ISSA.org.pl pod publikacjami tekstów.
14. Autor może zarządzać publikacji pod pseudonimem wnosząc do Organizatora by dane
prawdziwe nie zostały ujawnione a Organizator nie może odmówić takiej prośbie.
15. W przypadku braku wpłynięcia jakiejkolwiek pracy, Zarząd w formie głosowania może
przekazać wejściówkę osobie, która posiada największą ilość punków ISSA Polska.
16. ISSA Polska ma prawo zmienić Regulamin w trakcie trwania konkursu na zasadach
zgodnych z prawem.
17. Do spraw nieuregulowanych stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Idź do oryginalnego materiału