Nauka programowania w języku Python: Pętla for

kagopro.pl 7 miesięcy temu

Czym są pętle ?

Pętle są jednym z podstawowych elementów programowania, które umożliwiają nam wykonanie pewnej grupy instrukcji wiele razy.

W tym artykule przyjrzymy się dokładniej pętli for.

Pętla for - składnia

Pętla for w języku Python wykorzystywana jest do pracy z kolekcjami. Mogą to być listy, krotki, słowniki, zbiory, a także ciągi znaków. Pętla for jest wykonywana na wszystkich elementach kolekcji. Jej składnia wygląda następująco:

Pętla for - przykład

W przykładzie tworzymy listę zakupów o nazwie: lista, przypisujemy do niej wartości początkowe.

Następnie w pętli for wczytujemy do zmiennej i wszystkie elementy listy i wypisujemy je na okno konsoli funkcją print.

W wyniku wykonania tego fragmentu otrzymujemy na oknie konsoli następujące napisy:

Pętla for - funkcja range()

Czasami chcemy wykonać pętlę na pewnym zbiorze liczb z jakiegoś zakresu. Aby stworzyć taką listę liczb, po której możemy iterować korzystamy z funkcji range. Na poniższym schemacie jest przedstawiona składnia tej funkcji:

Przykłady:

range(1, 10, 2) – zwraca liczby: 1, 3, 5, 7, 9

range(5, 0, -1) – zwraca liczby: 5, 4, 3, 2, 1

Funkcja range() - fragment kodu

W poniższym fragmencie kodu wykonujemy pętle for po elementach listy liczb, utworzonej przy użyciu funkcji range. W pętli wypisywane są na okno konsoli kolejne elementy listy oddzielone spacją.

W wyniku wykonania tego fragmentu kodu otrzymujemy na oknie konsoli napis:

Lekcja wideo - pętla for

Poniższa lekcja jest częścią kursu: Python dla dzieci i młodzieży – programowanie od podstaw.

Podsumowanie

Pętla for jest niezwykle przydatnym narzędziem, które pozwala na przetwarzanie kolekcji danych w prosty sposób. Programiści mogą wykorzystywać pętlę for do wielu celów, takich jak przeglądanie list, krotek, słowników, czy choćby analizy danych w plikach. Dzięki swojej prostocie i elastyczności, pętla for jest nieodłącznym elementem w pracy z Pythonem. Warto ją opanować, aby móc z niej korzystać w swoich programach.

Polecamy

Podręcznik do nauki programowania dla dzieci i młodzieży w języku Python, Ebook: Zadania dla młodzieży szkolnej Python oraz Kurs Online: Python dla dzieci i młodzieży – Programowanie od podstaw.

Idź do oryginalnego materiału