Nauka programowania w języku Python: while…else…

kagopro.pl 7 miesięcy temu

Zastosowanie klauzury else w pętlach

Pętle są jednym z podstawowych elementów programowania, który umożliwia powtarzanie kodu wielokrotnie, dopóki warunek pętli jest prawdziwy. W języku Python pętla może być wzbogacona o klauzulę else, która pozwala na wykonanie kodu w momencie, gdy pętla kończy swoje działanie. Zobaczmy poniżej jak wygląda składnia pętli while z wykorzystaniem else:

Zastosowanie pętli while...else... - przykład

Napiszmy fragment kodu, który sprawdzi poprawność PINu wprowadzonego przez użytkownika. Użytkownik ma trzy próby wprowadzenia poprawnego PINu. jeżeli mu się nie uda, konto zostanie zablokowane. Zobaczmy to na przykładzie poniżej:

W pierwszej linii kodu, ustawiamy wartość prawidłowego kodu PIN jako „1234”. Następnie, ustawiamy wartość zmiennej „ilosc_prob” na 0, co będzie nam służyć jako licznik prób wprowadzenia kodu PIN przez użytkownika.

W pętli „while” wykonujemy trzy próby wprowadzenia kodu PIN. Przy każdej iteracji, użytkownik jest proszony o wpisanie kodu PIN, który jest zapisywany do zmiennej „pin”. Następnie, porównujemy wartość zmiennej „pin” z prawidłowym kodem PIN zapisanym w zmiennej „prawidlowy_pin”. jeżeli wprowadzony kod PIN jest poprawny, wyświetlamy komunikat „PIN poprawny!” i przerywamy pętlę „while” dzięki instrukcji „break”. jeżeli wprowadzony kod PIN nie jest poprawny, wyświetlamy komunikat „PIN niepoprawny.” i zwiększamy licznik prób o 1.

Jeśli użytkownik nie wprowadził poprawnego kodu PIN w ciągu trzech prób, pętla „while” się kończy, a blok kodu w klauzuli „else” zostanie wykonany, wyświetlając komunikat „Zbyt wiele prób, konto zablokowane.”

W przypadku wprowadzenia trzy razy niepoprawnego PIN otrzymamy w oknie konsoli komunikaty:

Gdy wpiszemy od razu poprawny PIN otrzymamy napis:

Podsumowując, kod powyżej służy do zabezpieczenia dostępu do pewnego zasobu dzięki kodu PIN. Użytkownik ma trzy próby wprowadzenia poprawnego kodu PIN, po czym w przypadku niepowodzenia konto zostaje zablokowane.

Podsumowanie

W Pythonie klauzula „else” w pętlach jest często stosowana i uważana jest za przydatną funkcję języka.W innych językach programowania zastosowanie słowa „else” w pętlach może nie być dostępne lub mieć inną składnie i działanie.

Polecamy

Podręcznik do nauki programowania dla dzieci i młodzieży w języku Python oraz Ebook: Zadania dla młodzieży szkolnej Python.

Idź do oryginalnego materiału