Przedstawiciele Cyberpolicy na konferencji EuroDIG 2024

cyberpolicy.nask.pl 1 tydzień temu

W dniach 16-19.06.2024 r. w Wilnie, na Litwie, odbyła się konferencja EuroDIG (The European Dialogue on Internet Governance). To coroczne wydarzenie, którego rolą jest stworzenie otwartej, wielostronnej platformy do wymiany poglądów na temat zarządzania Internetem i nowych technologii. Tegoroczna edycja składała się trzech głównych ścieżek tematycznych: europejskie polityki i strategie, GovTech oraz sztuczna inteligencja.

W ramach EuroDIG przedstawiciele działu Cyberpolicy – Emilia Zalewska-Czajczyńska i Piotr Słowiński – byli zaangażowani w przygotowanie i przeprowadzenie dwóch sesji. Pierwszą z nich był panel 'One for all, all for one: the role of cooperation in enhancing cyber resilience in Europe’, który odbył się 18.06. W roli panelistów wzięli w nim udział Jacek Oko (Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej), Nataliya Tkachuk (Szefowa Departamentu w Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy), Matthias Hudobnik (członek Security and Stability Advisory Committee, ICANN) oraz Dina Lurje (General Counsel, Nord Security). Moderatorką była Emilia Zalewska-Czajczyńska.

W ramach panelu omówione zostały różne aspekty współpracy dla budowania cyber odporności na poziomie międzysektorowym i transgranicznym. Paneliści przytoczyli akty prawne istotne dla tego obszaru oraz przykłady istniejących, dobrych praktyk. Podkreślona została potrzeba skutecznego wdrażania regulacji w celu osiągnięcia odpowiedniego poziomu harmonizacji przepisów w państwach członkowskich UE. Innym kluczowym tematem poruszonym przez panelistów było znaczenie współpracy w czasie konfliktu zbrojnego. Część dyskusji została również poświęcona konieczności dostosowania środków ochrony oraz szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa do osób o różnych potrzebach.

Piotr Słowiński oraz Emilia Zalewska-Czajczyńska zorganizowali również drugą sesję pod tytułem ‘Digital skills for the jobs of today and tomorrow – join the debate’, która odbyła się 19.06. W ramach niej wygłosili prezentację na temat wyzwań i oczekiwań, z jakimi mierzą się młodzi ludzie, którzy wkraczają w tej chwili na rynek pracy w obszarze nowych technologii. Przedstawili wyniki ankiety, która została przeprowadzona wśród studentów uczelni wyższych w ramach zeszłorocznego projektu ‘Youth IGF Poland 2023’ oraz płynące z niej wnioski i rekomendacje. Krótką prezentację na temat rynku pracy w obszarze cyberbezpieczeństwa wygłosił również zaproszony ekspert, Wout de Natris z Dynamic Coalition IS3C. Temat spotkał się z dużym zainteresowaniem publiczności – kilku uczestników podzieliło się swoimi uwagami i przykładami własnych doświadczeń.

Oprócz możliwości udziału w sesjach, EuroDIG był okazją do wielu spotkań i rozmów z ekspertami z całej Europy. Pozwoliło to na wymianę wiedzy i doświadczeń oraz zyskanie nowych perspektyw na różnorodne zagadnienia z obszaru cyfryzacji.

Idź do oryginalnego materiału