Schneider Electric informuje o nowych podatnościach w swoich produktach.(P24-190)

cert.pse-online.pl 1 miesiąc temu
ProduktModicon M340 Wszystkie wersje
Moduł sieciowy, Modicon M340, Modbus/TCP BMXNOE0100 Wszystkie wersje
Moduł sieciowy, Modicon M340, Ethernet TCP/IP BMXNOE0110 Wszystkie wersje
Numer CVECVE-2024-5056
Krytyczność6,5/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L
OpisCWE-552: Istnieje luka w zabezpieczeniach plików lub katalogów dostępnych dla stron zewnętrznych, która może uniemożliwić użytkownikowi aktualizację systemu sprzętowego urządzenia i uniemożliwić prawidłowe zachowanie serwera WWW po usunięciu określonych plików lub katalogów z systemu plików.
AktualizacjaNIE
Linkhttps://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2024-163-01&p_enDocType=Security+and+Safety+Notice&p_File_Name=SEVD-2024-163-01.pdf
ProduktPowerLogic P5 wersja 01.500.101 i starsze
Numer CVECVE-2024-5559
Krytyczność6,1/10
CVSSAV:P/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H
OpisCWE-327: Występuje luka w zabezpieczeniach uszkodzonego lub ryzykownego algorytmu kryptograficznego, która może spowodować odmowę usługi, ponowne uruchomienie urządzenia lub przejęcie przez osobę atakującą pełnej kontroli nad przekaźnikiem po wprowadzeniu specjalnie spreparowanego tokena resetowania na panelu przednim urządzenia.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2024-163-02&p_enDocType=Security+and+Safety+Notice&p_File_Name=SEVD-2024-163-02.pdf
ProduktSpaceLogic AS-P V5.0.3 i wcześniejsze
SpaceLogic AS-B V5.0.3 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2024-5558
Krytyczność6,4/10
CVSSAV:L/AC:H/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisCWE-367: Występuje luka w zabezpieczeniach dotycząca warunku wyścigu w czasie sprawdzania (TOCTOU), która może spowodować eskalację uprawnień, gdy osoba atakująca nadużyje konta administratora z ograniczonymi uprawnieniami.
Numer CVECVE-2024-5557
Krytyczność4,5/10
CVSSAV:A/AC:L/PR:H/UI:N/S:U/C:H/I:nie dotyczy:nie
OpisCWE-532: Istnieje luka w zabezpieczeniach dotycząca wstawiania poufnych informacji do pliku dziennika, która może spowodować ujawnienie poświadczeń SNMP, gdy osoba atakująca uzyska dostęp do dzienników kontrolera.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2024-163-04&p_enDocType=Security+and+Safety+Notice&p_File_Name=SEVD-2024-163-04.pdf
ProduktSage 1410 Wersje C3414-500-S02K5_P8 i wcześniejsze
Sage 1430 Wersje C3414-500-S02K5_P8 i wcześniejsze
Sage 1450 Wersje C3414-500-S02K5_P8 i wcześniejsze
Sage 2400 Wersje C3414-500-S02K5_P8 i wcześniejsze
Sage 3030 Magnum Wersje C3414-500-S02K5_P8 i wcześniejsze
Sage 4400 Wersje C3414-500-S02K5_P8 i wcześniejsze
Numer CVECVE-2024-37036
Krytyczność9.8/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisCWE-787: Występuje luka w zabezpieczeniach zapisu poza granicami, która może skutkować obejściem uwierzytelniania podczas wysyłania źle sformułowanego żądania POST i ustawiania określonych parametrów konfiguracyjnych.
Numer CVECVE-2024-37037
Krytyczność8.1/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:H/A:H
OpisCWE-22: Niewłaściwe ograniczenie nazwy ścieżki do katalogu z ograniczeniami („Path Traversal’”), która może pozwolić uwierzytelnionemu użytkownikowi z dostępem do interfejsu sieciowego urządzenia na uszkodzenie plików i wpłynąć na funkcjonalność urządzenia podczas wysyłania spreparowanego żądania HTTP
Numer CVECVE-2024-37038
Krytyczność7.8/10
CVSSAV:N/AC:H/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
OpisCWE-276: Występuje luka w zabezpieczeniach nieprawidłowych uprawnień domyślnych, która może umożliwić uwierzytelnionemu użytkownikowi z dostępem do interfejsu internetowego urządzenia nieautoryzowane przesyłanie plików i systemu sprzętowego podczas tworzenia niestandardowych żądań sieciowych.
Numer CVECVE-2024-37039
Krytyczność5,9/10
CVSSAV:N/AC:H/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/D:H
OpisCWE-252: Istnieje luka w zabezpieczeniach dotycząca niesprawdzonej wartości zwrotnej, która może spowodować odmowę obsługi urządzenia, gdy osoba atakująca wyśle ​​specjalnie spreparowane żądanie HTTP
Numer CVE CVE-2024-37040
Krytyczność5,4/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:N/I:L/A:L
OpisCWE-120: Istnieje luka w zabezpieczeniach dotycząca kopiowania bufora bez sprawdzania rozmiaru danych wejściowych („klasyczne przepełnienie bufora”), która może pozwolić użytkownikowi mającemu dostęp do interfejsu sieciowego urządzenia na spowodowanie błędu na urządzeniu podczas wysyłania zniekształconego żądania HTTP.
Numer CVECVE-2024-5560
Krytyczność5,3/10
CVSSAV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:L
OpisCWE-125: Występuje luka w zabezpieczeniach odczytu poza granicami, która może spowodować odmowę obsługi interfejsu sieciowego urządzenia, gdy osoba atakująca wyśle ​​specjalnie spreparowane żądanie HTTP.
AktualizacjaTAK
Linkhttps://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=SEVD-2024-163-05&p_enDocType=Security+and+Safety+Notice&p_File_Name=SEVD-2024-163-05.pdf
Idź do oryginalnego materiału