Senat wykreślił prawo pracy z katalogu naruszeń prawa z projektu ustawy o ochronie sygnalistów

tysol.pl 1 miesiąc temu
Projekt ustawy o ochronie sygnalistów implementuje do polskiego prawa dyrektywę unijną 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii. Polska dotychczas nie wprowadziła w tym zakresie rozwiązań, a termin implementacji dyrektywy upłynął 17 grudnia 2021 r.
Idź do oryginalnego materiału