Wprowadzenie do programowania w języku C++

kagopro.pl 2 lat temu
Zaczynając swoją przygodę z programowaniem warto zapoznać się z podstawowymi pojęciami programistycznymi i zrozumieć, co one oznaczają. Zajmijmy się w pierwszej kolejności budową programu. Na początku uruchomimy środowisko programistyczne i utworzymy nasz pierwszy projekt w języku C++. Bez względu na to jakie środowisko programistyczne wybierzemy (Visual Studio, Replit lub inne), to zostanie wygenerowany pewien początkowy program. Ma on następującą postać:
Kod pierwszego programu w środowisku Visual Studio

Gdy spojrzymy na wygenerowany pierwszy program, to zauważymy, iż poszczególne słowa są podświetlone różnymi kolorami. Jest to tzw. podświetlenie (pokolorowanie) składni. Środowiska programistyczne takie jak Visual Studio zapewniają taką funkcjonalność, aby program był bardziej czytelny i zrozumiały dla programisty.

Kolorem zielonym są oznaczone komentarze do programu. Możemy tam napisać np. autora programu, kiedy został utworzony program i inne informacje, które wydają się nam przydatne.

Kolorem niebieskim są oznaczone słowa kluczowe, są to inaczej słowa zastrzeżone. Oznacza to, iż nie możemy z nich korzystać, tworząc własne nazwy w programie.

Kolor bordowy jest z kolei zarezerwowany dla danych tekstowych.

Przy tworzeniu własnych programów korzystamy z bibliotek. Biblioteka programistyczna jest to plik, który dostarcza nam gotowe podprogramy, funkcje, dane, typy danych, które możemy użyć w naszym programie.

Biblioteki takie dołączamy na początku programu po słowie #include.

Bardzo często używanym pojęciem jest kod źródłowy. To nie jest nic innego, jak kod naszego programu.

Program napisany w języku programistycznym jest niezrozumiały dla komputera. Aby komputer go zrozumiał, musi zostać przetłumaczony na język maszyny. Służy do tego kompilator. Jest to narzędzie, które jest dostarczone przez każde środowisko programistyczne. W Visual Studio dostępne jest z menu Kompilowanie => Kompiluj rozwiązanie. Podczas kompilowania sprawdzany jest kod programu, czy jest napisany poprawnie. jeżeli są jakieś błędy, to wówczas kompilator je nam wyświetli w oknie Dane Wyjściowe.

Gdy program zostanie skompilowany, dostaniemy wersję zrozumiałą dla komputera, ale jeszcze niepełną. Brakuje bibliotek programistycznych, które dołączyliśmy do naszego programu. Narzędzie służące do dołączania bibliotek nazywa się linkerem, a sam proces dołączania linkowaniem. Po wykonaniu linkowania otrzymujemy program, który nadaje się do uruchomienia. Ma on rozszerzenie exe , czyli jest to plik wykonywalny. W przypadku naszego programu jest to plik o nazwie PierwszyProgram.exe.

W Visual Studio nie mamy dostępnej opcji wykonania samego linkowania. Gdy wybierzemy z menu Debugowanie => Uruchom bez debugowania, to zostanie uruchomiony proces kompilacji i linkowania, i jeżeli wszystko przebiegnie bezbłędnie, to zostanie uruchomiony program.

Artykuł pochodzi z książki do nauki programowania dla dzieci i młodzieży>.
Idź do oryginalnego materiału