Artifact Registry – jedna lokalizacja, wiele możliwości

6 dni temu

Rejestr artefaktów (Artifact Registry) zapewnia pojedynczą lokalizację do przechowywania i zarządzania pakietami i obrazami kontenerów Docker. Zapewnia integrację z takimi usługami Google Cloud jak Cloud Build, Google Kubernetes Engine, Compute Engine czy też elastycznym środowiskiem App Engine. Może również integrować się z innymi, istniejącymi narzędziami CI/CD.

Jeżeli korzystałeś wcześniej z Container Registry, to poznanie arkanów Artifact Registry nie będzie dla Ciebie zbyt skomplikowane. w uproszczeniu jest to bowiem nowsza generacja Container Registry czyli usługi, która pozwalała w jednym miejscu zarządzać obrazami kontenerów Docker, przeprowadzać analizy luk w zabezpieczeniach (vulnerability analysis) oraz przyznawać dostęp wybranym użytkownikom. Istniejące integracje CI/CD pozwalają na stworzenie w pełni zautomatyzowanych potoków Dockera. Po co więc Artifact Registry?

Artifact Registry zapewnia przede wszystkim jeszcze bardziej zaawansowane uprawnienia dające możliwość kontroli dostępu z poziomu projektu oraz rejestru. Pozwala również na tworzenie wielu regionalnych repozytoriów w obrębie jednego projektu chmurowego Google Cloud.

Możliwości Artifact Registry

Zintegrowanie Artifact Registry z usługami Google Cloud CI/CD lub istniejącymi narzędziami CI/CD

  • Przechowywanie artefaktów z Cloud Build.
  • Wdrażanie artefaktów do środowisk uruchomieniowych Google Cloud, w tym Google Kubernetes Engine, Cloud Run, Compute Engine i elastycznego środowiska App Engine.
  • Zarządzanie tożsamością i dostępem które zapewnia spójne poświadczenia i kontrolę dostępu

Ochronę łańcuchów dostaw oprogramowania.

  • Zarządzanie metadanymi kontenerów i skanowanie ich w poszukiwaniu luk w zabezpieczeniach dzięki Container Analysis.
  • Wymuszanie zasad wdrażania dzięki autoryzacji binarnej co pozwala wdrożyć tylko zaufane obrazy kontenerów.

Artifact Registry integruje się z Cloud Build i innymi systemami CI/CD w celu przechowywania pakietów z kompilacji. Możliwe jest także przechowywanie zaufanych zależności, które są używane do kompilacji i wdrożeń. Dodatkowo zapewnia:

  • Ochronę repozytoriów w ramach usługi VPC Service Controls.
  • Tworzenie wielu regionalnych repozytoriów w ramach jednego projektu Google Cloud. Dodatkowo możliwe jest grupowanie obrazów według zespołu lub etapu rozwoju i kontrolowanie dostępu na poziomie repozytorium.
Koszty Artifact Registry

Dowiedz się ile kosztuje rejestr artefaktów w Google Cloud.

Wykorzystanie Artefact Registry w praktyce

Jako narzędzie do zarządzania artefaktami, Artifact Registry jest często wykorzystywane w procesie ciągłej integracji i dostarczania (CI/CD) oraz w środowiskach chmurowych.

Zarządzanie kontenerami Docker

Artifact Registry pozwala przechowywać, zarządzać i udostępniać obrazy kontenerów Docker. Można go używać do przechowywania wszystkich obrazów kontenerów potrzebnych w projekcie, co ułatwia zarządzanie wersjami i dostępem do tych obrazów.

Przechowywanie paczek npm, PyPI, Maven itp.

Artifact Registry obsługuje różne typy artefaktów, takie jak pakiety npm (Node.js), paczki PyPI (Python), artefakty Maven (Java) i wiele innych. Można go używać do przechowywania i udostępniania tych artefaktów.

Zarządzanie plikami źródłowymi

Rejestr artefaktów pozwala także przechowywać pliki źródłowe, skrypty czy pliki konfiguracyjne. Dzięki temu można utrzymywać porządek w projektach.

Zarządzanie wersjami

Artifact Registry umożliwia tworzenie różnych wersji artefaktów. Jest to przydatne do śledzenia zmian w kodzie źródłowym, obrazach kontenerów lub innych artefaktach w trakcie rozwoju projektu.

Zapewnianie bezpieczeństwa

Można skonfigurować dostęp do Artifact Registry w taki sposób, aby zapewnić bezpieczeństwo artefaktów, na przykład poprzez autoryzację, uwierzytelnianie i kontrolę dostępu.

Integracja z narzędziami CI/CD

Artifact Registry może być łatwo zintegrowane z narzędziami CI/CD, takimi jak Jenkins, CircleCI, GitLab CI/CD, czy GitHub Actions. Dzięki temu można automatycznie publikować i pobierać artefakty w trakcie procesu CI/CD.

Udostępnianie i dystrybucja artefaktów

Można używać Artifact Registry do udostępniania artefaktów innym zespołom lub projektom, co ułatwia współpracę i dostarczanie oprogramowania.

Monitorowanie i śledzenie artefaktów

Artifact Registry może pomóc w monitorowaniu, kto i kiedy korzysta z konkretnych artefaktów, co może być przydatne do audytów i śledzenia.

Ile kosztuje Artifact Registry?

Przy korzystaniu z Artifact Registry musimy liczyć się z opłatami za pamięć masową oraz ruch wychodzący z sieci wykorzystywany przez repozytorium artefaktów. o ile chcesz poznać aktualny cennik oraz dowiedzieć się jak wykorzystując free tier korzystać z rejestru artefaktów taniej, skontaktuj się z ekspertami chmurowymi FOTC.

Idź do oryginalnego materiału