Brak wdrożenia dyrektywy Unii Europejskiej NIS2 może grozić grzywną w wysokości 10 mln Euro lub 2% obrotów danej firmy

isbtech.pl 4 tygodni temu
Dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii (NIS2) ma duże znaczenie dla poprawy cyberbezpieczeństwa UE. Jej wejście w życie nastąpiło w styczniu 2023 r. – z terminem na dostosowanie niezbędnych do wykonania niniejszej dyrektywy przepisów krajowych do 18 października 2024 r. Dyrektywa ma na celu wzmocnienie cyberbezpieczeństwa […]
Idź do oryginalnego materiału