#CyberMagazyn: Duńska walka w cyberprzestrzeni

cyberdefence24.pl 2 tygodni temu
Codzienne zmagania w cyberprzestrzeni obejmują również obronę przed cyberatakami państwowymi, które mogą mieć na celu destabilizację infrastruktury krytycznej kraju - sieci energetyczne, systemy komunikacji czy instytucje finansowe. Takie ataki mogą pochodzić od różnych aktorów - w tym od państw ościennych, grup terrorystycznych czy choćby od jednostek działających na własną rękę.
Idź do oryginalnego materiału