Cyberodporność – klucz do przyszłości firm w erze cyfrowej

brandsit.pl 1 tydzień temu
Zdjęcie: cyberbezpieczeństwo, QRADAR, Advatech, IBM, Cyfrowa Polska, cyberbezpieczeństwo


Gdy cyfrowa transformacja staje się standardem, ochrona przed cyberzagrożeniami staje się kluczowym elementem strategii każdej firmy. Pojęcie cyberodporności nabiera coraz większego znaczenia, choć wielu wciąż nie do końca rozumie, co to oznacza. Wbrew powszechnemu przekonaniu, termin ten nie odnosi się wyłącznie do ochrony przed cyberatakami, ale obejmuje znacznie szersze spektrum działań związanych z zabezpieczeniem operacji biznesowych.

Definicja cyberodporności

Cyberodporność to zdolność organizacji do przetrwania i rozwoju mimo zagrożeń cybernetycznych. Oznacza to, iż firmy muszą być przygotowane nie tylko na odparcie ataków, ale także na szybkie i skuteczne odzyskanie sprawności po ich wystąpieniu. Dzięki cyberodporności, organizacje mogą lepiej radzić sobie z kryzysami i adaptować się do dynamicznie zmieniającego się środowiska cyfrowego.

Znaczenie cyberodporności

Dla firm, cyberodporność jest kluczem do utrzymania stabilności operacyjnej i ochrony danych. Im bardziej firma jest odporna na cyberataki, tym szybciej i bezpieczniej może się z nich otrząsnąć. To z kolei przekłada się na minimalizowanie zakłóceń w działalności i utrzymanie zaufania klientów. Cyberodporność nie jest jedynie kwestią technologiczną, ale także strategiczną, wpływającą na całą organizację.

Budowanie cyberodporności

Aby zwiększyć cyberodporność, firmy muszą wdrożyć kompleksową strategię, która obejmuje:

 • Monitorowanie i wykrywanie Zagrożeń: Stałe nadzorowanie systemów IT i szybką identyfikację potencjalnych ataków.
 • Reagowanie na incydenty: Opracowanie planu działania na wypadek ataku, który precyzyjnie określa kroki do podjęcia w celu minimalizacji szkód.
 • Odzyskiwanie sprawności: Przygotowanie do szybkiego i skutecznego przywracania operacji biznesowych po incydencie.
 • Szkolenia i edukacja: Utrzymywanie wysokiego poziomu świadomości wśród pracowników na temat zagrożeń cybernetycznych i odpowiednich procedur bezpieczeństwa.
 • Regularne przeglądy i aktualizacje: Ciągła ocena i aktualizacja planów cyberbezpieczeństwa w odpowiedzi na nowe zagrożenia.

Korzyści z cyberodporności

Wdrażanie planów cyberodporności przynosi szereg korzyści, takich jak:

 • Zmniejszenie ryzyka cyberataków: Redukcja możliwości wystąpienia incydentów cybernetycznych.
 • Ochrona finansowa: Ograniczenie strat ekonomicznych związanych z cyberatakami.
 • Zachowanie reputacji: Utrzymanie zaufania klientów dzięki skutecznej ochronie danych.
 • Przewaga konkurencyjna: Lepsze przygotowanie na zagrożenia może dać firmie przewagę nad konkurencją.

Cyberodporność a prawo w UE

W odpowiedzi na rosnące zagrożenia cybernetyczne, Unia Europejska przyjęła we wrześniu 2022 roku nową ustawę o odporności na cyberprzestępczość, która wejdzie w życie w 2024 roku. Prawo to wprowadza rygorystyczne wymagania dotyczące cyberbezpieczeństwa dla produktów cyfrowych na każdym etapie ich cyklu życia.

Kluczowe postanowienia Ustawy o Cyberodporności

 • Wymagania dla produktów cyfrowych: Producenci będą musieli spełniać określone standardy bezpieczeństwa oraz regularnie raportować o wykrytych lukach w zabezpieczeniach.
 • Oceny bezpieczeństwa: Firmy będą zobowiązane do przeprowadzania regularnych ocen bezpieczeństwa swoich systemów.
 • Zgłaszanie incydentów: Obowiązek informowania odpowiednich organów o poważnych cyberatakach.
 • Aktualizacje bezpieczeństwa: Konieczność oferowania przez producentów aktualizacji zabezpieczeń przez określony czas.
 • Ochrona konsumentów: Zwiększenie przejrzystości informacji o cyberbezpieczeństwie produktów i usług dostępnych dla konsumentów.

Zastosowanie nowych regulacji

Ustawa obejmuje szeroki zakres firm, od producentów sprzętu i oprogramowania, po dostawców usług i operatorów infrastruktury krytycznej. Szczególnie duże znaczenie ma dla sektorów takich jak energetyka, transport czy zdrowie, które muszą przyjąć środki zapewniające ochronę danych swoich klientów.

Cyberodporność stała się nieodzownym elementem nowoczesnych strategii biznesowych. W dobie rosnącej liczby cyberzagrożeń, firmy muszą nie tylko bronić się przed atakami, ale również umiejętnie odzyskiwać sprawność po incydentach. Dzięki kompleksowym planom cyberodporności i zgodności z nowymi regulacjami UE, organizacje mogą skutecznie chronić swoją działalność i zachować konkurencyjność na rynku.

Idź do oryginalnego materiału