Czy wiesz jak używać discriminated union w języku TypeScript?

blog.consdata.tech 7 miesięcy temu
Discriminated union (pol. unia dyskryminacyjna) to połączenie takich typów, z których każdy posiada jedno wspólne pole, na podstawie którego możemy określić, z jakim z nich mamy do czynienia. Zgodnie z ogólnie przyjętą konwencją jest to pole type, które jest typu Literal Type, czyli jego typ opisuje się dzięki stringa.
Idź do oryginalnego materiału