Powstał projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej

security-ops.pl 3 tygodni temu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało projekt ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej. Opracowane przez MSWiA regulacje mają usunąć lukę prawną w zakresie funkcjonowania obrony cywilnej, którą spowodowało wejście w życie ustawy z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny.

Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa

Zawarte w projekcie ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej przepisy zakładają uproszczenie systemu planowania w obszarze ochrony ludności. Zadanie to zostanie zintegrowane z planowaniem realizowanym w ramach zarządzania kryzysowego.

Koordynację nad systemem ochrony ludności na poziomie centralnym ma sprawować MSWiA wspierane przez Rządowy Zespół Ochrony Ludności. Zespół ten będzie organem opiniodawczo-doradczym administracji rządowej adekwatnym w sprawach ochrony ludności i obrony cywilnej.

Przepisy w projekcie ustawy zakładają również wzmocnienie roli Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Na poziomie centralnym RCB będzie przodujące w zakresie informowania, ostrzegania i alarmowania ludności przez zagrożeniami.

Jakie regulacje zawiera nowa ustawa?

Projektowana ustawa określa m.in.: zadania ochrony ludności w czasie pokoju i w czasie wojny; organy i podmioty realizujące zadania ochrony ludności oraz zasady planowania ochrony ludności i obrony cywilnej.

Przeczytaj także: 3 miliardy złotych na cybetarczę >>

Proponowane rozwiązania zawierają także zasady funkcjonowania systemu wykrywania zagrożeń, ostrzegania, powiadamiania i alarmowania o zagrożeniach; zasady użytkowania i ewidencjonowania obiektów zbiorowej ochrony, a także zasady funkcjonowania i organizację obrony cywilnej oraz sposób powoływania personelu do obrony cywilnej.

Źródło: MSWiA

Idź do oryginalnego materiału