Ryzyko incydentu krytycznego w Polsce. Wydano rekomendację

cyberdefence24.pl 3 tygodni temu
Wicepremier i [minister cyfryzacji](https://www.gov.pl/web/cyfryzacja) Krzysztof Gawkowski, będący również pełnomocnikiem rządu ds. cyberbezpieczeństwa, wydał [specjalną **rekomendację](https://www.gov.pl/web/baza-wiedzy/rekomendacja-pelnomocnika-rzadu-ds-cyberbezpieczenstwa) dla podmiotów zaliczanych do krajowego systemy cyberbezpieczeństwa** (KSC). Sprawa dotyczy **produktów [Fortinet](https://www.fortinet.com/)**.
Idź do oryginalnego materiału