AWS zainwestuje 230 milionów dolarów w startupy w obszarze AI

brandsit.pl 1 miesiąc temu
Zdjęcie: AWS


Amazon Web Services (AWS) ogłosiło kolejne istotne inwestycje w obszarze sztucznej inteligencji (AI), przeznaczając dodatkowe 230 milionów dolarów na swój program AWS Accelerator. Ta inicjatywa, uruchomiona w zeszłym roku, ma na celu wspieranie startupów zajmujących się generatywną sztuczną inteligencją. Dzięki nowym środkom finansowym, AWS planuje rozszerzyć program i zwiększyć liczbę uczestniczących firm z 21 do 80.

AWS Accelerator ma na celu stworzenie korzystnych warunków dla rozwoju innowacyjnych firm technologicznych, które mogą napotkać na wiele przeszkód w początkowej fazie swojej działalności. „Startupy są najważniejsze dla innowacji,” podkreśla AWS w swoim komunikacie prasowym, dodając, iż wiele z nich walczy z ograniczonymi zasobami i wyzwaniami związanymi z etyką i regulacjami prawnymi.

Kompleksowe wsparcie dla startupów

Program AWS Accelerator oferuje uczestnikom dostęp do zaawansowanych usług generatywnych AI, takich jak Bedrock i Amazon Q, oraz infrastruktury niezbędnej do przetwarzania i trenowania modeli AI. Dodatkowo, AWS zapewnia bezpłatne szkolenia z zakresu sztucznej inteligencji, co ma na celu zmniejszenie luki kompetencyjnej w tej dziedzinie. Te działania mają pomóc mniejszym firmom w konkurowaniu w dynamicznie rozwijającym się krajobrazie generatywnej sztucznej inteligencji.

Jednak wsparcie AWS nie jest wyłącznie aktem filantropii. Dzięki programowi Accelerator, AWS integruje wschodzące firmy AI ze swoją infrastrukturą chmurową, co może przynieść korzyści obu stronom. Zarówno duże, jak i małe firmy zajmujące się sztuczną inteligencją są atrakcyjnymi klientami dla dostawców usług chmurowych ze względu na ogromne zasoby obliczeniowe potrzebne do rozwoju i uruchamiania modeli AI.

Rośnie zainteresowanie inwestorów

Generatywna sztuczna inteligencja przyciąga również uwagę inwestorów. W 2023 roku zainwestowano 21,8 miliarda dolarów w startupy zajmujące się generatywną sztuczną inteligencją, co stanowi czterokrotny wzrost w porównaniu do roku 2022. Ta rosnąca inwestycja odzwierciedla ogromny potencjał tej technologii w różnych sektorach gospodarki.

Obecnie otwarta jest procedura składania wniosków do programu AWS Accelerator. Firmy z całego świata mogą aplikować, niezależnie od sektora, w którym działają.

Idź do oryginalnego materiału