Święto Wojsk Specjalnych!

1 tydzień temu

16 lat temu, 24 maja 2007 roku, decyzją Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego został powołany nowy rodzaj Sił Zbrojnych-Wojska Specjalne. Dla upamiętnienia tego wydarzenia, Decyzją Ministra Obrony Narodowej, dzień ten został ustanowiony Świętem Wojsk Specjalnych.

Polskie Wojska Specjalne

Polskie Wojska Specjalne prowadzą operacje specjalne zarówno w kraju, jak i poza jego granicami w okresie pokoju, kryzysu i wojny. Wszystkie akcje wykonywane są przez małe grupy żołnierzy o specjalnym przeszkoleniu, zaś do najważniejszych zadań wykonują operatorzy WS należą:walka z terroryzmem, bezpośrednie akcje skierowane na konkretny obiekt (Direct Action), różnego typu walki niekonwencjonalne, rozpoznanie terenu, rajdy i zasadzki, naprowadzanie uderzeń lotnictwa na konkretne cele strategiczne (Terminal Attack Control) oraz operacje odzyskiwania/ewakuacji.

Polskie Wojska Specjalne wielokrotnie uczestniczyły w misjach poza granicami kraju, zarówno bojowych, jak i szkoleniowo-doradczych (Irak i Afganistan) tworząc m.in. grupy zadaniowe Task Force 49 (JW GROM) i Task Froce 50 (JWK i Formoza).

Operatorzy polskich Wojsk Specjalnych wykonując operacje specjalne zarówno w Iraku, jak i również w Afganistanie u boku najlepszych jednostek specjalnych na świecie zyskali renomę, która dziś owocuje wspólnymi szkoleniami i stałą współpracą, gdzie coraz częściej to my występujemy w roli mentorów dla naszych sojuszników.

Ponadto polskie Wojska Specjalne są również mocno zaangażowane we współpracę międzynarodową, w tym działania NATO – dwukrotnie w 2015 i 2020 roku, Dowództwo Komponentu Wojsk Specjalnych stało na czele sojuszniczego komponentu Sił Odpowiedzi NATO.

Struktura Wojsk Specjalnych

W skład Wojsk Specjalnych wchodzą jednostki: JW AGAT, JW FORMOZA, JW Komandosów, JW GROM, JW NIL, Powietrzna Jednostka Operacji Specjalnych (PJOS) oraz Centrum Szkolenia Wojsk Specjalnych. Żołnierze należący do tych oddziałów przechodzą wiele przeszkoleń specjalistycznych nie tylko w Polsce, ale również na całym świecie.

Zdjęcia: Wydział Komunikacji Społecznej DKWS

Idź do oryginalnego materiału