Podwyżki dla kursantów Straży Granicznej

security-ops.pl 2 miesięcy temu

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji opracowało projekt zmiany rozporządzenia z 8 lutego 2008 roku w sprawie uposażenia zasadniczego oraz dodatków do uposażenia funkcjonariuszy Straży Granicznej. Projekt mający wejść w życie 1 maja 2024 roku przewiduje podwyższenie uposażeń kursantów w SG.

Kursanci otrzymają 6000 zł brutto

Zgodnie z opracowanym w MSWiA projektem podwyższony ma być mnożnik kwoty bazowej dla grupy uposażenia zasadniczego 01 w I kategorii uposażenia zasadniczego z 1,372 do 1,862, co stanowi kwotę wzrostu uposażenia zasadniczego o 1.020 zł oraz w II kategorii z 1,322 do 1,862, co daje wzrost o 1.130 zł.

Ponadto zostanie również zaktualizowana tabela grup uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Straży Granicznej stanowiąca załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia z 8 lutego 2008 roku.

Przeczytaj także: Pojazdy ATV w Straży Granicznej >>

Podwyższenie uposażenia zasadniczego funkcjonariusza Straży Granicznej zaszeregowanego na stanowisku kursanta spowoduje, iż wysokość uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym wynosić będzie ok. 6.000 zł.

Docelowa wysokość uposażenia na stanowisku kursant będzie analogiczna do wysokości najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego.

Źródło: Straż Graniczna

Idź do oryginalnego materiału