Ceny usług informatycznych rosną poniżej inflacji. Ciągle niski popyt?

homodigital.pl 1 miesiąc temu

Ceny usług informatycznych wzrosły w I kwartale 2024 r. o zaledwie 1,6% w stosunku do poziomów sprzed roku. Jest to więc istotnie poniżej i tak spadającej inflacji (2,8%) i sporo mniej niż średni wzrost innych cen w usługach dla biznesu, który wyniósł 5,5%. Czyżby słaby popyt ciążył na cenach, jakie mogą od swoich klientów uzyskać nasze firmy IT?

W stosunku do poprzedniego kwartału, a więc IV kwartału 2023 roku, ceny usług IT świadczonych na rzecz przedsiębiorstw wzrosły o 0,9%.

Skąd tak słaby wzrost? Już od pewnego czasu firmy informatyczne sygnalizowały osłabienie popytu na swoje usługi, szczególnie jeżeli chodzi o pisanie systemu na zamówienie. W nieco mniejszym stopniu – w zakresie kompleksowych projektów informatycznych. Przy mniejszej liczbie dostępnych zleceń zwiększa się konkurencja między firmami. Również cenowa.

W branży często się ostatnio mówi również o konkurencji zewnętrznej, od firm outsourcingowych na przykład z Indii czy Gruzji. To również wywiera presję na ceny usług informatycznych, zwłaszcza te oferowane klientom zagranicznym.

Spowolnił również wzrost kosztów – w branży informatycznej są to głównie płace. Płace w nieco szerszym sektorze ICT wzrosły w okresie styczeń-kwiecień o 9,2% w stosunku do tego samego okresu zeszłego roku. To istotnie niżej niż średnia płaca w sektorze przedsiębiorstw, która poszła w górę o 12,3%. Oczywiście płace w ICT przez cały czas są najwyższe w kraju – średnia płaca brutto dla sektora wyniosła niemal 13,8 tys. złotych.

Niewykluczone, iż przy coraz szerszym wykorzystaniu generatywnej sztucznej inteligencji w programowaniu, pensje w sektorze będą trwale rosnąć wolniej niż średnia krajowa. Jak pisał Andrzej Kozłowski, przy użyciu GenAI zapotrzebowanie na programistów może istotnie spaść.

Jeszcze gorzej niż branża informatyczna miał się konsulting. Ceny w „doradztwie związanym z zarządzaniem” wzrosły o marne 0,2%. Cóż, przy słabo rozwijającej się gospodarce firmy wolą wydawać pieniądze na pilniejsze (ich zdaniem) potrzeby niż usługi doradcze.

W których usługach dla biznesu zobaczyliśmy największy wzrost cen? Cóż, tam gdzie ceny musiały pójść do góry w związku ze wzrostem płacy minimalnej. A więc w branżach, gdzie spory odsetek osób zarabia właśnie najniższe wynagrodzenie. Czyli branża ochroniarska – tu ceny poszybowały o ponad 15% czy usługi sprzątania i zagospodarowania terenów zielonych – tu z kolei wzrosło o niemal 9%.

Źródło zdjęcia: fran innocenti/Unsplash

Idź do oryginalnego materiału