#CyberMagazyn: Rozpad prawdy a fałszywe wiadomości

cyberdefence24.pl 11 miesięcy temu
W wielu obszarach funkcjonowania każdego społeczeństwa fakty i dane są niezbędne do jego prawidłowego rozwoju. Podejmowanie złożonych decyzji, choćby jeżeli wymagają subiektywnych ocen i intuicji wymaga aby opierały się one na uzgodnionych faktach i wiarygodnych danych. Jednak w obecnym dyskursie politycznym i obywatelskim brak zgody co do faktów wydaje się być większy niż kiedykolwiek. Opinie wypierają i przytłaczają fakty w mediach, a w efekcie mniej ufamy instytucjom, które niegdyś były zaufanymi źródłami informacji.
Idź do oryginalnego materiału