Czy Indie zostaną nowym liderem inwigilacji obywateli?

3 tygodni temu
Indie pod rządami Narendry Modiego zacieśniają nadzór nad społeczeństwem i rozbudowują kompetencje w zakresie inwigilacji. Czy wyrosną niedługo na nowego lidera stosowania narzędzi do przechwytywania komunikacji?
Idź do oryginalnego materiału