Pegasus w Polsce. Panoptykon: ustawodawstwo daje szerokie podstawy do inwigilacji

cyberdefence24.pl 4 miesięcy temu
[Sejmowa komisja śledcza ds. Pegasusa](https://www.sejm.gov.pl/sejm10.nsf/agent.xsp?symbol=KOMISJASL&NrKadencji=10&KodKom=SKPG) zwróciła się do Fundacji [Panoptykon](https://panoptykon.org/) i [Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka](https://hfhr.pl/) z wnioskiem o przedstawienie informacji, które mają znaczenie z punktu widzenia ustalenia wszystkich faktów dotyczących afery inwigilacyjnej w naszym kraju.
Idź do oryginalnego materiału