Dobre wyniki Orange Polska pomimo niesprzyjających warunków

itreseller.com.pl 1 miesiąc temu

Zysk netto Orange Polska za pierwsze 9 miesięcy 2023 roku okazał się wyższy niż w całym 2022 roku. Firma w okresie pierwszych trzech kwartałów zarobiła w ujęciu jednostkowym 731 mln zł wobec 598 mln zł rok wcześniej. Przychody w trzecim kwartale pozostały na podobnym poziomie jak przed rokiem i wyniosły 3,115 mld zł (spadek o 0,3%).

Prezes Orange Polska, Ludmiła Climonoc przyznaje, iż odczuwa spowolnienie gospodarcze, które jest widoczne przede wszystkim w segmencie usług IT i integracyjnych (spadek o 3% r/r). Mimo to, wyniki finansowe wzmacniane przez wzrost w kluczowych obszarach działalności, pozostają pozytywne.

Wyniki trzeciego kwartału pokazały odporność naszych kluczowych usług telekomunikacyjnych na trudne otoczenie makroekonomiczne i silną konkurencję. Wyniki komercyjne odzwierciedlają adekwatną równowagę pomiędzy wzrostem w ujęciu ilościowym i wartościowym. We wszystkich kluczowych usługach, przyłączenia klientów netto były wyższe niż w poprzednim kwartale, a wzrost wskaźnika ARPO utrzymał się na solidnym poziomie 3-4% rocznie. Po potężnym wzroście w pierwszym półroczu, wyniki w obszarze usług IT i integracyjnych odzwierciedlają spowolnienie popytu na rynku – powiedziała prezes spółki Liudmila Climoc, cytowana w sprawozdaniu.

Władze spółki z optymizmem patrzą w przyszłość, szczególnie po rozstrzygnięciu przetargu na częstotliwość 3,6 GHz. Orange Polska za 15-letnią rezerwację pasma C zapłaci 487,095 mln złotych. Ta inwestycja powinna przełożyć się na poprawienie jakości usług i pojawienie się nowych, skierowanych zarówno do klientów indywidualnych jak i dla biznesu, m.in. przemysłu.

Bardzo cieszymy się z uzyskania licencji na częstotliwości 5G w paśmie C. To milowy krok w naszej działalności, który otworzy nowe możliwości w zakresie świadczenia usług dla klientów oraz znacząco poprawi pojemność naszych sieci mobilnych. To będzie impuls dla całej polskiej gospodarki, ponieważ cyfryzacja jest istotnym czynnikiem jej wzrostu. Chcemy zapewnić naszym klientom to co najlepsze w 5G, czekają nas znaczące inwestycje – podkreśla prezeska Orange Polska.

W wynikach finansowych Orange Polska widać trendy obecne na rynku: klienci częściej sięgają po urządzenia z wyższej półki cenowej, dzięki czemu operator zanotował wzrost przychodów ze sprzedaży sprzętu o 11% rok do roku. Z kolei sprzedaż kluczowych usług telekomunikacyjnych zwiększyła się o 5% w tym samym okresie. Na uwagę zasługuje rosnąca EBITDA, która po uwzględnieniu kosztów leasingu w trzecim kwartale wyniosła 841 mln zł (o 2,3% więcej niż przed rokiem), co przełożyło się na wzrost zysku netto, który zwiększył się aż o 22,8% r/r i osiągnął poziom 237 mln zł.

Idź do oryginalnego materiału